9. sz. Micimackó Bölcsőde

Bölcsődénk elhelyezkedése és megközelíthetősége

Bölcsődénk a város Északi alközpontjában, közlekedés szempontjából igen előnyös helyen található. Mind gyalogosan, mind tömegközlekedési eszközökkel (pl.: 8-as, 10-es,12-es, 13-as autóbusszal) és gépjárművel is több irányból megközelíthető.

Az ellátás igénybevétele

A gyermekek felvétele egész évben folyamatos, és felvehető minden olyan 20 hetestől 3 éves korú gyermek, akiknek szülei nem tudják biztosítani gyermekük napközbeni felügyeletét. A felvétele kapcsolatos bölcsődevezetői fogadóórák minden héten, szerdai napokon 900-1300 óra között vannak.

Mit nyújt a bölcsődénk a családoknak?

50 férőhelyen biztosítunk személyes gondoskodást nyújtó napközbeni ellátást a bölcsődés korú gyermekek részére, és az alapellátáson túl, üres bölcsődei férőhelyeken, időszakos gyermekfelügyeleti szolgáltatással támogatjuk a családi nevelést.

Kisgyermeknevelőink emeltszintű és felsőfokú végzettséggel rendelkeznek. A gyermekélelmezést szakképzett élelmezésvezető és dietetikus tervezi és felügyeli a bölcsődevezetővel történő egyeztetés után. Igen nagy hangsúlyt fektetünk a korszerű táplálkozási elvek érvényesülésére, és a táplálék allergia miatt diétára szoruló gyermekek étkeztetését is tudjuk biztosítani.

A bölcsődeválasztáshoz nyújt segítséget, hogy a bölcsődevezető fogadónapjain, a bölcsődei élet megtekintésére (rövid látogatás a gyermekcsoportokban) nyújtunk lehetőséget az érdeklődő családok részére.

Az adaptációt (beszoktatást) megelőzően ún. „bölcsi kóstolgató” lehetőséget biztosítunk, a csoportos kisgyermeknevelővel előre egyeztetett időpontban, hetente egy alkalommal a gyermek és szülője részt vehet egy délelőtti játék tevékenységben.

A gyermekek bölcsődei adaptációját (új környezetük személyi és tárgyi feltételeihez történő alkalmazkodásukat) a szülővel történő fokozatos beszoktatás gyakorlatával támogatjuk, melynek várható időtartama két hét. Az első héten a szülő gyermekével együtt vesz részt a bölcsődei életben, míg a második héten fokozatosan növeljük a gyermek, szülő nélkül eltöltött idejét a kortárscsoportban.

A bölcsődei ellátásban részesülő gyermekek részére a biztonságérzetet, a kiszámíthatóságot, az aktivitás és az önállósodás lehetőségét a jól szervezett, folyamatos és rugalmas napirend biztosítja, melyet folyamatosan a gyermekek fejlettségéhez és szükségleteihez igazítjuk. Nevelő-gondozó munkánk alapja a gyermekközpontúság, a gyermek személyiségének tisztelete. Célunk a harmonikus testi, lelki fejlődés, és a szocializáció elősegítése. A minőségi gondozás mellett a komplex anyanyelvi (vers, mese, mondóka, bábozás)-, zenei- és környezeti nevelés, valamint a mozgásfejlesztés. Mindezek mellet napi szinten kínálunk a gyermekeknek vizuális tevékenységeket (pl. ábrázolás, festés, gyurmázás). Változatos, a gyermekek életkorához és fejletségéhez igazodó minőségi játékkészlettel biztosítjuk az önálló szabad játékot. Különös gonddal alakítottuk ki a egészséges és biztonságos környezetet. Az egészségvédelem és egészségnevelés keretében biztosítjuk az egészséges táplálkozás mellett a szabad levegőn való tartózkodást, és a nap bármely szakában a pihenés lehetőségét.