Kisvakond Bölcsőde

Bölcsődénk bemutatása

 

A Kisvakond Bölcsőde Nyíregyházán, a Honvéd utca 2. szám alatt található, mely gépkocsival könnyen megközelíthető a Kert utca és a Szent István utca irányából egyaránt. Tömegközlekedéssel a 2-es és 6-os jelű, helyi járatos autóbusz igénybevételével lehet megközelíteni.

A bölcsőde célja a településen található intézményi férőhelyek számának növelése, ezen keresztül a gyermekjóléti alapellátáshoz való hozzáférés javítása a településen élő valamennyi kisgyermeket nevelő család részére. Az évek óta jelentkező igények, illetve a településen élő 0- 3 éves korú gyermekek létszámának figyelembevétele mellett pályázati támogatással jött létre.

Bölcsődénkben két gondozási egység, ezen belül három csoport működik, összesen 36 férőhellyel, csoportonként 12 kisgyermekkel.

 

Az épületen, épületben a 2023-as évben teljeskörű felújításra került sor, mely a legmodernebb technológiákkal épült újjá. Korszerű, a mai igényeket kielégítő infrastruktúra várja az intézménybe érkező gyermekeket épületen belül és kívül egyaránt.

Fontos számunkra, hogy a bölcsődénkben töltött idő alatt a gyermekek ne csak elérjék életkori sajátosságaik legmagasabb szintjét, hanem élményekkel gazdagodva, szeretetteljes légkörben legyenek a közösségünkben.

A kisgyermeknevelőkre az együttnevelés, a gyermekek egyéniségének tiszteletben tartása, a bölcsődei nevelés-gondozás alapelveinek maximális betartása a jellemző. Belső igényből fakadó minőségi munkára törekszik minden dolgozónk. Nevelőmunkánkban legfontosabb a játék, a játékos, nyugodt légkör biztosítása. Jellemző a szülők iránti tisztelet és megbecsülés.