Családok átmeneti otthona

Családok Átmeneti Otthona bemutatása

A Családok Átmeneti Otthona olyan ideiglenes elhelyezést biztosító intézmény, amelyet Nyíregyháza közigazgatási területén érvényes lakcímmel rendelkező, életvezetési problémák vagy más családi krízis miatt otthontalanná vált, védelmet kereső szülők és gyermekek, válsághelyzetben lévő bántalmazott vagy várandós anyák, a szülészetről kikerülő anyák és gyermekeik, továbbá a várandós anya élettársa és férje veheti igénybe családi életük, körülményeik rendezésének idejére, de legfeljebb 12 hónapig, amely 6 hónappal meghosszabbítható, tanköteles korú gyermek esetében az iskolaév végéig.

Elhelyezési körülmények

A Családok Átmeneti Otthona 40 férőhellyel működik. Az intézmény külső és belső felújítására, korszerűsítésére néhány éve került sor, így minden család számára külön lakószobát biztosítunk, szintenként 3-3 konyhát és vizesblokkokat, mosási, ruhaszállítási lehetőséggel. Az esélyegyenlőség képviseletében az épületben mozgáskorlátozott felvonó, és akadálymentesített fürdőszobák is találhatók. Az átmeneti otthon a közösségi együttlétre alkalmas, illetve kapcsolattartásra, látogatók fogadására alkalmas helyiséget is biztosít az ellátást igénybe vevők számára. A családok az ellátásért havonta térítési díjat fizetnek, amely a család jövedelmétől, és a gyermekek számától függ.

A Családok Átmeneti Otthonában folyamatos, megszakítás nélküli munkarendben a nap 24 órájában szakképzett munkatárs segíti a családok életét. Az intézmény rendjét, az ellátottak jogait és kötelességet, az érdekképviseleti fórum működését Házirend szabályozza.

Szolgáltatásaink

  • szociális-és mentálhigiénés gondozás,
  • jogi tanácsadás,
  • életvezetési-és háztartásvezetési tanácsadás,
  • iskolai felzárkóztató program,
  • hagyományokhoz, nevezetes ünnepekhez és iskolai szünetekhez kapcsolódó prevenciós-és szabadidős programok,
  • tisztálkodási, mosási, főzési lehetőség,
  • szükség esetén textíliával, élelmiszerrel való ellátás,
  • elsősegélyhez szükséges felszerelések, gyógyszerek.

Intézményünk szoros szakmai kapcsolatban együttműködik a területileg illetékes gyermekjóléti szolgáltatóval, az egészségügyi ellátórendszer tagjaival, a köznevelési intézményekkel, illetve rendszeresen terephelyet biztosítunk hosszabb, rövidebb ideig tartó gyakorlatot teljesítő hallgatóknak.