Szőlőszem Bölcsőde

 

A bölcsőde bemutatása

 

A Szőlőszem Bölcsőde Nyíregyháza egyik különálló városrészén Nyírszőlősön, a Kollégium utcában található. Az óvoda és az iskola közelségében.

A bölcsőde egy nyertes pályázat keretein belül épült. Egy gondozási egységen belül egy csoport működik, 12 férőhellyel.

A napközbeni gyermekellátásra egyre nagyobb igény mutatkozik országszerte, így Nyíregyházán és környékén is. A lakosság igényéhez igazodó, jó színvonalú napközbeni kisgyermek-ellátást biztosítunk, bölcsődei kereteken belül, az alapellátás nyújtásával.

Belső igényből fakadó minőségi munkára törekszik minden dolgozónk. Kisgyermeknevelőink főiskolai végzettséggel rendelkeznek, szakmai tudásukkal és tapasztalataikkal magas szintű gondozó-nevelő munkát végeznek.

Kiemelten fontosnak tartjuk, hogy a kisgyermekek bölcsődei életét hangulatossá, színessé, tartalmassá tegyük, hogy nyitottak és fogékonyak legyenek a világ szépségeire, vidám, boldog és tartalmas bölcsődei korszakuk legyen.

Bátorító neveléssel, gyermekközpontú szemlélettel segítjük a személyiség kibontakozását, egészséges fejlődését. Biztonságérzetet adó, szeretetteljes, érzelmekben gazdag bölcsődei életet kívánunk nyújtani, ahol a szeretet, megértés, az egyéni bánásmód érvényesül.

A gyermek legfontosabb tevékenységének a játékot tekintjük. A gyerekek önkéntes részvételére építve, nem kötelező jelleggel fejlesztő tevékenységek lehetőségét biztosítjuk a gyermekek számára, ahol tevékenységbe ágyazottan tapasztalás útján szerezhetnek ismereteket és fejlődhetnek készségeik, képességeik.

A családi nevelés elsődlegességének tiszteletben tartása mellett, a bölcsőde a családdal együtt, a családi nevelést kiegészítve segíti a gyermekek fejlődését.