5. sz. Őzike Bölcsőde

Bölcsődénk bemutatása

Az 5. sz Őzike Bölcsőde Nyíregyházán az Érkert lakókörzetben, emeletes házak szomszédságában, gyorsforgalmi úttól távol, zaj és füstmentes környezetben helyezkedik el. Tájolása DK irányú, a Pitypang óvodával és Vécsey Károly Általános Iskolával szomszédos. Az intézmény Szarvas utcával párhuzamosan, csendes, nyugodt zsákutcában található. Autóbusszal és személygépkocsival is jól megközelíthető. Az épület három gondozási egységből, hat csoportszobából és kiszolgáló helyiségekből álló intézmény, melyben 76 gyermek nevelését és gondozását látjuk el.  A gyermekek levegőztetését a játszókertbe telepített lombos fák alatt biztosítjuk. Az udvaron rögzített és mobil játékok egyaránt megtalálhatóak.

A bölcsőde hétfőtől péntekig tartó ötnapos munkarenddel, 6:30-tól-17:00 óráig tart nyitva. Egész évben folyamatosan üzemel, kivéve a fenntartó által jóváhagyott nyári zárva tartás. Ekkor történik a bölcsőde épületének karbantartása, nagytakarítása. A nyári zárva tartás ideje alatt mindig van kijelölt ügyeletet biztosító bölcsőde, ahol fogadják a dolgozó szülők gyermekét. 2018 évben széleskörű felújítás történt, mely a bölcsőde épületében található valamennyi helyiségére kiterjedt. Új eszközbeszerzésre is sor került (pl.szőnyegek, bútorok, játékeszközök, udvari játékok, takarítógépek, konyhafelszerelések.)

A bölcsőde indulásától, 1965-től törekszünk a magas színvonalú szolgáltatásra, ami küldetésünk és minőségpolitikánk alapja.  

A gyermekek nevelését és gondozását szakképzett kisgyermeknevelők végzik.

Célunk olyan légkör biztosításának megteremtése, amelyben a gyermek és a felnőtt egyaránt jól érzi magát. Elkötelezettek vagyunk arra, hogy munkánkat továbbra is valamennyi munkatárssal karöltve, a jó minőség szellemében lássuk el, és ezt folyamatosan igyekszünk tökéletesíteni. Napjainkban az állandóan fejlődő, változó világunkban próbálunk megfelelni az új kihívásoknak.

Kiemelt feladatként határoztuk meg a bölcsődés korú gyermekek ZENEI NEVELÉSÉT

A zenei nevelés fejleszti a gyermekek harmonikus, koordinált mozgását, ritmusérzékét, hallását, segítik a beszéd fejlődését. A daltól a gyermek kellemes hangulatba, pozitív érzelmi állapotba kerül fogékonyabb, érdeklődőbb, érzelmileg is kiegyensúlyozottabb lesz. Az éneklés, (mesélés, mondókázás) együttes élménye olyan érzelmi kapcsolatot teremt, amely a gyermek személyiségformálásának egyik legnemesebb területe, az összetartozás csíráinak első megnyilvánulása lesz.