7. sz. Hóvirág Bölcsőde

Bölcsődénk bemutatása

A 7. sz. Hóvirág Bölcsőde Nyíregyháza centrumában, kertes házak környezetében, színház, óvoda és általános iskolák szomszédságában található.

40 férőhelyen, két gondozási egységben, családias, gyermek centrikus, és szeretet teljes légkörben neveljük a ránk bízott gyermekeket, melyet a csoportszobák komfortja, a játszóudvarok esztétikus környezete egyaránt biztosít.

A harmonikus testi és lelki fejlődéshez szükséges biztonságos környezet alakítottunk ki, különös gondot fordítva a gyermek testi épségének védelmére, a biztonságos játékszerek, és mozgásterek megteremtésével.

Szakképzett kisgyermeknevelők, szakszerű neveléssel-gondozással, és gyermekközpontú szemlélettel segítik a gyermeket személyiségének kibontakozását, fejlődését.

A jól szervezett folyamatos és rugalmas napirend teszi lehetővé, hogy a gyermekek a lehető legtöbb időt tölthessenek játékkal a nap folyamán. Nevelőmunkánkban nap mint nap jelen van: az alkotó tevékenység, az anyanyelvi- és irodalmi nevelés: vers, mese, mondóka, báb, a zenei nevelés, a vizuális tevékenységek: ábrázolás, festés, gyurmázás stb., és a környezeti nevelés. Változatos, színes játékkészlet segíti az önálló, szabad játékot, a gyermek aktivitásának, kreativitásának kibontakozását.

A 25 éve hatékonyan működő alapítványunk segítségével még szebbé varázsoljuk a gyermekek mindennapjait.

Egészségvédelem, egészségnevelés keretében biztosítjuk az egészséges táplálkozást, a szabad levegőn való tartózkodást, és a nap bármely szakában a pihenés lehetőségét.

Legfontosabb törekvésünk, hogy a szülőkkel együttműködve egy jó hangulatú, családias légkörű, otthonos, és a szakmai elvárásoknak megfelelő gyermekcsoportokat működtessünk, ahol biztosított a gyermekek harmonikus fejlődése.