HÁZIREND

A Nyíregyházi Gyermekjóléti Alapellátási Intézményhez tartozó bölcsődék:

Bölcsőde neveBölcsőde címeBölcsőde elérhetősége

(06-42-)
BölcsődevezetőBölcsődevezető helyettesBölcsőde nyitva tartás


5. számú Őzike Bölcsőde

4400 Nyíregyháza, Vécsey köz 31.
310-910Poór SándornéMolnárné Tóth Katalin630-1700

6. számú Napsugár Bölcsőde

4400 Nyíregyháza, Dália utca 1.
317-016Széles AndreaSzabóné Bodnár Ágnes700-1700

7. számú Hóvirág Bölcsőde

4400 Nyíregyháza, Malom u. 5.
311-247Szána ZsuzsaGabulya Anikó630-1700

8. számú Nefelejcs Bölcsőde

4400 Nyíregyháza, Sarkantyú u. 30-36.
405-711Horváth Mónika KatalinPaál Juhász Éva630-1700

9. számú Micimackó Bölcsőde

4400 Nyíregyháza, Stadion u. 8.
403-246Koszta GyörgynéTóth Sándorné630-1700

10. számú Katica Bölcsőde

4400 Nyíregyháza, Tőke u. 1.
431-224Szakács BalázsnéKis Mónika630-1700

12. számú Babaház Bölcsőde

4400 Nyíregyháza, Krúdy Gy. u. 30.
445-333Kalánné Szilágyi HenriettTóth Mariann630-1700

14. számú Bóbita Bölcsőde

4400 Nyíregyháza, Tas u. 1-3.
447-309Szigligeti ÉvaKissné Toldi Csilla630-1700

16. számú Aprajafalva Bölcsőde

4400 Nyíregyháza, Fazekas János tér 13.
455-527Verdes LászlónéTárczy Gabriella630-1700

A bölcsődék működési területe: Nyíregyháza Megyei Jogú Város és Nagycserkesz Község közigazgatási területe

A működtető intézmény neve: Nyíregyházi Gyermekjóléti Alapellátási Intézmény

Székhelye: 4400 Nyíregyháza, Tokaji u. 1/D.

Intézményvezető neve: Dr. Nagy Erzsébet

Telefonszám: 06 (42) 506-750

A fenntartó neve: Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata

Székhelye: 4400 Nyíregyháza, Kossuth tér 1.

 • A bölcsőde naponta reggel a nyitvatartási idő kezdetétől fogadja az érkező gyermekeket.Kérjük, hogy 8.00-8.30 között ne zavarják a reggelizést; előtte, vagy utána érkezzenek. A 8.30 után érkező gyermekek részére a reggelizés lehetőségét csak abban az esetben tudjuk biztosítani, ha ez a gyermek csoport napirendjével összeegyeztethető.
 • A gyermek hazaviteléről délután a nyitvatartási idő végéig köteles a szülő gondoskodni.

A bölcsődéből a gyermeket csak a szülő, vagy az általa írásban megbízott személy viheti el. 14 éven aluli gyermek e feladattal nem bízható meg.

 • Amennyiben a szülő a bölcsőde nyitvatartási idejét követő fél órán belül nem gondoskodik gyermeke hazaviteléről, a bölcsőde vezetője és a gyermek kisgyermeknevelője telefonon megpróbál kapcsolatba lépni a szülővel, vagy a szülő által írásban megbízott, a gyermek hazavitelére jogosult személlyel/személyekkel.
 • A bölcsődei átadóban minden gyermeknek külön szekrénye van a ruhák tárolására. Kérjük, hogy csak a legszükségesebb dolgokat tárolják a szekrényben, mert a bölcsődében hagyott illetve a gyermek személyes tárgyaiért felelősséget vállalni nem tudunk.
 • A bölcsődeorvos javaslatait; betegség esetén a bölcsődébe járás szüneteltetésére, az otthoni ápolásra és egyéb vizsgálatokra vonatkozóan kérjük betartani. Betegség miatt hiányzó gyermeket, gyógyulása után, csak (Egészséges, közösségbe mehet.) orvosi igazolással tudunk fogadni. A megtörtént kötelező védőoltásokról folyamatosan kérjük a tájékoztatást.
 • A bölcsődébe, csak egészséges gyermek hozható. A közösség egészsége érdekében lázas (37,5 °C -nál magasabb hőmérsékletű), antibiotikumot szedő, vagy fertőzésre gyanús gyermek a bölcsődét nem látogathatja. A családban előforduló fertőző betegségről a bölcsődét értesíteni kell.
 • A gyermek gyógyszer és ételérzékenységéről a szülő tájékoztassa a bölcsődét, a kivizsgálás eredményét kérjük bemutatni, az erről szóló házi orvosi igazolást a kisgyermeknevelőnek odaadni.
 • Abban az esetben, ha a gyermek napközben megbetegszik a bölcsődében, a kisgyermeknevelő értesíti a szülőt, ill. a hozzátartozót. Ehhez feltétlenül szükséges a pontos cím és telefonszám. Kérjük, hogy ilyen esetben minél előbb gondoskodjon a gyermek hazaviteléről, ill. orvosi ellátásáról, ezzel is növelve a mielőbbi gyógyulás esélyeit.
 • Ha a szülő a gyermekét betegség, vagy más ok miatt nem viszi bölcsődébe, a távolmaradás okát másnap reggel 900 –ig közölje a bölcsődevezetővel, vagy a helyettessel; a térítési díj elszámolásánál csak a következő naptól tudjuk a gyermek hiányzását figyelembe venni.
 • A család és a bölcsőde kapcsolatának erősítésére lehetőséget biztosítunk:
 • a szülővel történő bölcsődei adaptáció során;
 • a kisgyermeknevelő és a szülő napi találkozásai alkalmával,
 • az üzenő füzeten keresztül történő információcserével,
 • nyílt napok szervezésével,
 • szülői értekezleteken és csoport-megbeszéléseken.

Továbbá módot adunk a családoknak a bölcsőde életébe való betekintésre is. Kérjük, hogy látogatásuk időpontját gyermekük kisgyermeknevelőjével előre egyeztessék.

 • Az ellátásban részesülők érdekvédelmét az Érdekképviseleti Fórum (továbbiakban ÉF) látja el (az ÉF megalakításának és működésének szabályait a házirend 1. sz. melléklete tartalmazza). A szülők, az érdek-képviseleti és a szakmai szervek írásban panasszal fordulhatnak a bölcsőde vezetőjéhez és az ÉF- hoz; az ellátást érintő kifogások orvoslása érdekében, a gyermeki jogok sérelme, továbbá az intézmény dolgozói kötelezettségszegése esetén.
 • Az üzenő füzetbe történő bejegyzéseiket szívesen vesszük, akár a gyermek egészségi állapotára, akár a gyermek fejlődésére, vagy otthoni eseményekre vonatkoznak.
 • Kérjük, hogy a gyermekétkeztetésért fizetendő térítési díjat a 328/2011. (XII.29.) Korm. rendeletben előírtak szerint;
 • Az előre jelzett napokon pontosan fizessék be.
 • Ha a bölcsődei ellátást betegség vagy más ok miatt nem kívánják igénybe venni, a távolmaradást az intézmény vezetőjénél be kell jelenteni.
 • A szülő, a gyermeke hiányzásának bejelentését követő naptól mentesül a térítési díj fizetésének kötelezettsége alól.

Fizetési és egyéb gondjaik esetén keressék a bölcsődevezetőjét vagy megbízottját, aki segítőkészséggel áll szíves rendelkezésükre.

 • A bölcsőde ünnepnapokon és a hivatalos munkaszüneti napokon zárva tart. A nyári zárva tartás rendjéről a fenntartó dönt és arról minden év február 15-ig tájékoztatja a szülőket. A nyári zárás idején igény szerint ügyeletes bölcsődét biztosítunk.
 • A bölcsőde területén és a bölcsőde udvarán a dohányzás szigorúan tilos!
 • A babakocsikat csak az arra kijelölt helyen kérjük tárolni!

A házirend mellékletét képezi az Érdekképviseleti Fórum működési szabályzata.

A házirend betartását köszönjük.

Nyíregyháza, 2020.

………………………………………………………………………………………….                                      

Intézményvezető                                                                                 Bölcsődevezető

                                                         ……………………………………

                                                    Érdekképviseleti Fórum elnöke

HÁZIREND LETÖLTÉSE